Filme

Action (USA)
Action (USA)
Action (Kanada)
Action (USA)
Action (USA)
Sci-Fi (USA)
Action (USA)
Action (USA)
Action (Hongkong/USA)
Action (Hongkong)
Action (USA)
Action (Hongkong/USA)
Action (Hongkong)
Action (Hongkong)
Action (Hongkong)

Alle Filme im Überblick:

Action (USA)
Action (USA)
Action (Kanada)
Action (USA)
Action (USA)
TC 2000
Sci-Fi (USA)
Action (USA)
Action (USA)
Iron Heart
Action (Hongkong/USA)
Action (Hongkong)
Bloodsport
Action (USA)
Action (Hongkong/USA)
Action (Hongkong)
Action (Hongkong)
Action (Hongkong)

Info

Geburtsort: Kanton