Dune

Kinostart: 04.05.1979

Kritik zu Eisfieber

Eisfieber

Wertung Questions?

FilmRanking: 5596 >99

Filmwertung

Redaktion
-
User
-
Deine Wertung

Action

Red.
-
User
-
Deine Wertung

Humor

Red.
-
User
-
Deine Wertung

Gefühl

Red.
-
User
-
Deine Wertung

Spannung

Red.
-
User
-
Deine Wertung

Anspruch

Red.
-
User
-
Deine Wertung

Info

Plakat des Films: Eisfieber

Kinostart: 04.05.1979

Genre: Drama